5. juli 2017

Reklamation

Du er som kunde hos Dit møbelværksted omfattet af de rettigheder, der fremgår af Den Danske Markedsføringslov og Lov om visse Forbrugeraftaler. Dit møbelværksted har de forpligtigelser, der dækker over bl.a. købelovens bestemmelser vedr. forsinkelse, produktansvar og de almindelige erstatningsregler. Dit møbelværksted påtager sig ikke yderligere ansvar for produkter efter gældende dansk lovgivning.

Eventuelle fejl og mangler ved varer fra Dit møbelværksted skal påberåbes i rimelig tid efter du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Vurderingen af fejl eller skader vil imidlertid altid bero på en konkret vurdering. Det købte kan returneres til Dit møbelværksted uden omkostninger under ovenstående forudsætninger, og vi leverer en ny vare i løbet af 7 dage. Såfremt en ny levering ikke er mulig, tilbagebetaler Dit møbelværksted beløbet via check eller ved overførsel til din bankkonto inden 8 dage. Du vil modtage en E-mail med besked derom.

For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode der står på den pågældende vare.

Du har som forbruger 2 års reklamationsret. Vi påtager os intet ansvar for fejl eller skader opstået ved forkert brug af et produkt købt hos Dit møbelværksted